LIVING PRAKARD - Thai Sathit Condominium (ไทย สาธิต คอนโดมิเนียม)