ขาย 6.5 ล้านบาท ให้เช่า 25,000 คอนโดลุมพีนีพระราม 3 ปารค์ริเวอร์ไซด์