ให้เช่าด่วน 1 bedroom มองเห็นแม่น้ำ 7,500 บาท เท่านั้น