ขายด่วน ที่ดิน เหลือ 5 ไร่ เท่านั้น ไร่ล่ะ 700,000 บาท