ขายที่ดิน เนื้อที่ 4 ไร่กว่า พร้อมสิ่งปลูกสร้างโกดัง3 หลัง