ขายด่วนพื้นที่เชิงพานิชย์สวยๆ ์เนื้อที่ 66ไร่ๆละ 2.4 ล้าน