ขายด่วน ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ.. บ้าน 2 ชั้น พร้อมโฉนดที่ดิน เนื้อที่ตามเอกสาร 2 งาน 37 ตร.วา