ให้เช่าบ้านพักพนักงาน 8 ห้อง จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองเขม้า