ขายด่วน Maestro 02 ร่วมฤดี ขายขาดทุน 600,000บาท, 29 sq.m 1 bed