#ขายที่ดินติดแม่น้ำตาปี 323 ตร.วา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์