#ขายที่ดินติดถนนใหญ่สี่เลน 11 ไร่เศษ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์