#ขายที่ดินใกล้ถนนเอเชีย 6 ไร่ หนองขรี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์