ขายที่ดินท่าโรงช้าง 5 ไร่ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์