ทาว์เฮาส์ ในคูเมือง เก่าเชียงใหม่ ขายด่วน ฿7,500,000