ขายโครงการสาทร บ้านเจ้าพระยา อยู่ตรงเชิงสะพานตากสิน