ขายอาคารพาณิชย์ 37 ตร.วา ถนนพระบารมี ป่าตอง ภูเก็ต