*ขายที่ดินหาดอ่าวนาง 12 ไร่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง กระบี่