ขายที่ดิน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ติดถนนสาย 3340